Arbejdet i politiske bestyrelser – hvordan går idealismen og realismen hånd i hånd

Bestyrelsesarbejde er ikke kun rettigheder og pligter og ens juridiske ansvar. At arbejde med bestyrelser er noget af det mest komplekse samarbejde, man kan komme ud for i organisationer. Der er ofte modsatrettede interesser, når det handler om at få idealisme og realisme til at mødes. Jeg tilbyder undervisning og vejledning i det gode bestyrelsesarbejde, hvor jeg blandt andet kan jeres organisation svar på følgende:

  • Hvordan arbejder man med mål og visioner for organisationen?
  • Hvad skal man kunne?
  • Hvordan arbejder man sammen med resten af bestyrelsen?
  • Hvordan arbejder man sammen med sekretariatet?
  • Hvordan håndterer man fortrolighed?
  • Hvordan onboarder man nye bestyrelsesmedlemmer?

Fokus er særligt rettet mod NGOér, faglige, politiske eller frivillige organisationer, som vælger bestyrelsesmedlemmer blandt deres midte eller efter organisationens størrelse, uanset kompetencer og uanset om medlemmerne har arbejdet i bestyrelser før.

Vi skruer naturligvis kurset sammen, så det passer præcis til det I har behov for i jeres organisation.

josephine fock coaching
Kompetence og erfaring

Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde. Både som bestyrelsesmedlem, sekretariatsmedarbejder og som medlem af organisationer, der skal arbejde efter bestyrelsens beslutninger.